Activitat corresponent a la Setmana de la Ciència 2018


COM ARRIBAR-HI

15 NOV

Jornada de Geofísica 'L'interior de la Terra'
Tipus d'activitat: Presentacions
Tipus de públic: Públic general
Orientat: Individual
Activitat adherida a la campanya del passaport científic

Més informació Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
On es celebra Centre de Suport Territorial Pirineus (ICGC)
     Passeig de Pompeu Fabra, 21, 25620, Tremp

Ponents - Xavier Berastegui (Subdirector general adjunt de Geologia i Suport a la Legalitat, ICGC), Bea Benjumea (Cap de la Unitat de Tècniques Geofísiques, ICGC), Xavier Mir (Servei Geològic d'Irlanda i professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona)

L'interior de la Terra s'estudia a partir dels mètodes geofísics que permeten extreure informació sobre l'estructura, les condicions físiques i la història evolutiva del planeta.

La jornada se centrarà en explicar, de manera divulgativa, els principis bàsics de la Geofísica i les seves aplicacions, tant a nivell científic com en la gestió dels recursos o dels riscos naturals.

Per una banda, es mostraran algunes aplicacions dels mètodes que la Unitat de Tècniques Geofísiques de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) utilitza per analitzar el subsol i es donaran a conèixer exemples d'estudis efectuats als Pirineus, com els sondatges petroliers i els perfils sísmics que es van fer a la Conca de Tremp durant els anys 70-80, entre d'altres.

D'altra banda, es presentaran els resultat de l'exploració geofísica que es va dur a terme al Mont de Conques i Estanys de Basturs, formació geològica única a Catalunya, per determinar l'estructura interna del complex de toves calcàries i de l'aqüífer de la zona.

Aquesta jornada s'emmarca dins les activitats de la 23a Setmana de la Ciència (SC18) i pretén donar a conèixer alguns mètodes i tècniques que s'utilitzen per estudiar l'interior de la Terra, així com les seves aplicacions.

Programa:

18.00 - Benvinguda al Centre de Suport Territorial (CST) Pirineus i presentació de la jornada
18.10 - Geofísica: descobrint l'interior de la Terra
18.35 - Radiografiant el Mont de Conques
19.00 - Torn obert de paraules

Organitza

20161021168_LogoICGCJPEG.jpg

Patrocinat per


Col·labora

Geoparc Conca de Tremp - Montsec
Geological Survey Ireland i Universitat Autònoma de Barcelona