Participa a la campanya del Passaport Científic!Enguany les activitats de la Setmana de la Ciència venen carregades de sorpreses i premis. Entre tots els participants a les activitats adherides al Passaport Científic de la Setmana de la Ciència 2018 sortejarem jocs científics, llibres, entrades a museus, etc.

Com participar-hi?


És molt fàcil!


Només cal que assisteixis a un mínim de 3 activitats adherides a la campanya del Passaport Científic. Hi podràs veure un cartell amb un codi semblant al de la imatge. Apunta’t el/s codi/s que hauràs d’introduir al formulari de sota per poder participar al nostre sorteig de 10 packs de regals.


Molta sort a tothom.Patrocinador Passaport Científic

EDUCA Patrocinador Passaport Científic 2018

Col·laboradors Passaport Científic

Col.laboradors Passaport Científic 2018

Passaport Cientific Sóc menor de 14 anys

  Nom:   Cognom:   Correu electrònic:   Confirma el correu electrònic:   Telèfon / Mòbil:    Primer codi del passaport científic:    Segon codi del passaport científic:    Tercer codi del passaport científic:

 Com pare o tutor autoritzo el lliurament de les dades


 He llegit i accepto la nota legalNota Legal

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal, i en concret amb el Reglament (EU) 2016/679 del Parlament i del Consell Europeu (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informem que les vostres dades personals seran tractades i gestionades d’acord amb la normativa esmentada i amb la màxima confidencialitat per la responsable del tractament de les dades personals, la FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ.

Les persones titulars de les dades personals podran exercir gratuïtament els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i la limitació o oposició al seu tractament. Aquests drets podran ser exercitats per les persones titulars o, si escau, per qui les representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a l’adreça següent: FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ, passeig Lluís Companys, 23, 08010 – Barcelona, o a l’adreça electrònica lopd@fundaciorecerca.cat. La sol·licitud ha d’incloure les dades següents: nom i cognoms de la persona titular de les dades personals, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del DNI o passaport, tot indicant com a referència 'Ref. LOPD FCRi' així com el contingut del dret que es desitja exercir.

Les úniques responsables de la veracitat i correcció de les dades personals seran les mateixes persones titulars, tot exonerant la FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ de qualsevol responsabilitat sobre aquestes.