16 NOV


Reptes científics i polítics en la millora de la qualitat de l'aire urbà

  • Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)
  • 11:00h a 13:00h
  • Aforament limitat

Tipus d'activitat: Taules rodones i conferències
Tipus de públic: Públic general
Orientat: Individual

Més informació
Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)
Ana Sotres
934006100
ana.sotres@cid.csic.es

Necessita reserva
Ana Sotres
ana.sotres@cid.csic.es
934006100 ext. 1123
9.00-17.00

Ponents - Xavier Querol Carceller (Professor d'Investigació IDAEA-CSIC) - Janet Sanz Cid (Tinent Alcalde Ajuntament de Barcelona) - Ricard Riol Jurado (President de l'Associació per la Promoció del Transport Públic) - María García (Coordinadora d'Ecologistas en Acción) - Antoni Poveda Zapata (vicepresident de Transports i Mobilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i Alcalde de Sant Joan Despí. Modera: Mònica Terribas (periodista de Catalunya Ràdio)

Taula rodona, on científics i autoritats de diferents àmbits, debatran sobre les possibles mesures que es podrien dur a terme per millorar la qualitat de l'aire de la ciutat de Barcelona. La contaminació atmosfèrica és la presència en l'aire de substàncies, matèries o formes d'energia que poden suposar una molèstia, perill o dany tant per a la salut humana com per al medi ambient. Entre els principals contaminants podem trobar els òxids de nitrogen i sofre, les partícules en suspensió, els compostos orgànics volàtils o l'ozó troposfèric.

La contaminació atmosfèrica és perjudicial per a la salut humana i el medi ambient, a més de ser un problema d'abast mundial, ja que els contaminants poden viatjar llargues distàncies. Bona part de la població europea viu en zones ¿especialment urbanes ¿on es sobrepassen els nivells de qualitat de l'aire, sobretot límits d'emissió relatius a tres importants contaminants atmosfèrics com són, l'ozó, diòxid de nitrogen i material particulat.

El projecte Europeu AIRUSE, liderat per Xavier Querol, i premiat a Europa en 2018, proposa sis recomanacions per millorar la qualitat de l'aire de les ciutats del sud d'Europa.
D'altra banda, Barcelona posarà en marxa el pròxim 1 de gener de 2020 la zona de baixes emissions (ZBE) i a partir d'abril començaran a imposar multes als vehicles més contaminants que circulin per aquesta zona restringida.

Durant aquesta taula rodona, es debatrà sobre aquesta nova mesura que entrarà en vigor en els propers mesos i com es podria complementar amb les mesures proposades pels investigadors de l'IDAEA en el projecte AIRUSE. Què opinen al respecte els científics i les autoritats competents, i quins són els principals interrogants de la ciutadania.

Organitza

201610115210_logoCSICg.jpg


Col·labora