Activitat cancel·lada
13 NOV


Espècies exòtiques invasores del riu Francolí

Tipus d'activitat: Tallers i cursos
Àrea temàtica: joan oro
Tipus de públic: Públic especialitzat, Públic general
Orientat: Individual

Més informació
associació CEN
Jesús Ortiz
638065248
info@assoc-cen.org

On es celebra
La Riba
Pont de Cal Sisquet, sn, 43450, la Riba
Necessita reserva
associació CEN
info@assoc-cen.org
638065248
9 a 16 h

Ponents - Dr. Jesús Ortiz

Les EEI són la segona causa de pèrdua de biodiversitat al món i Catalunya és una de les regions d’Europa amb major afectació. Els ecosistemes aquàtics continentals són especialment vulnerables a les invasions biològiques i les actuacions de control i erradicació són molt complexes.

Una de les principals causes de la introducció d’EEI és la ignorància de la ciutadania i els pescadors d’aigües continentals, que sovint alliberen espècies exòtiques (mascotes o espècies d’interès per la pesca) al medi natural sense saber que són originàries d’altres regions o desconeixen els impactes que poden tenir sobre la biodiversitat autòctona. A més, el desconeixement generalitzat sobre la biodiversitat autòctona i la problemàtica de les EEI també afavoreix que persones amb bones intencions contribueixin a la seva dispersió.

Per aquest motiu esdevé crucial que la ciutadania adquireixi aquests coneixements i sigui conscient de les implicacions de les EEI.

Organitza

2020919858_logo_CEN.jpg


Col·labora

Jesús ,Ortiz