Del 11 NOV
Al 19 NOV


El cas del laboratori flotant #CrimExperimenta

  • Universitat Rovira i Virgili
  • --:--h a --:--h

Tipus d'activitat: Tallers virtuals
Àrea temàtica: hola
Tipus de públic: Estudiants ESO, Batxillerat i Cicles formatius
Orientat: Grups

Més informació
Universitat Rovira i Virgili
ComCiència
977558006
comciencia@urv.cat

Dues investigadores inconscients i la desaparició dels resultats clau de la recerca per un judici mediambiental són el punt de partida per a què els i les joves comencin la seva indagació. La proposta anima els participants a resoldre un crim fictici tot aplicant el mètode científic.  

A partir de l’ús de recursos en format àudio i text com ara un podcast amb la notícia del cas, informes policials i quaderns d’investigador, els participants en aquest repte trobaran en les nou càpsules d’alfabetització científica (en format vídeo) que Repte Experimenta difondrà -entre l’11 i 19 de novembre de 2022 en el marc de la Setmana de la Ciència- les eines necessàries per dur a terme la seva investigació, tot aplicant el raonament científic. Per participar-hi cal inscriure’s prèviament per aconseguir els recursos necessaris. 

Organitza

20171123012_urvapilatcolor.png


Col·labora