19 NOV


Sortida de Camp: Origen del riu Ebre: de l'Actualitat a l'Actualisme

  • Associació Grup EbreRecerca
  • 09:30h a 13:30h // 15:30h a 18:00h

Tipus d'activitat: Itineraris didàctics i excursions
Tipus de públic: Públic general
Orientat: Grups

Més informació
Associació Grup EbreRecerca
Alvaro Arasa Tuliesa
646121202
arasa44@gmail.com

Necessita reserva
Alvaro
arasa44@gmail.com
646121202
de 9 a 20 h

Ponents - Alvaro Arasa Tuliesa

Es proposen dos sortides, els dies 12 i 19 de novembre. Es pot fer la sortida del matí o de tot el dia. Cal canfirmar assistència abans del 10 i 17 de novembre al mòbil 646121202.  

 Origen del riu Ebre: de l'Actualitat a l'Actualisme. La sortida interpreta les roques des del Miocè fins l'actualitat, tot evidenciant els diferents estadis pels que ha passat el riu Ebre fins que va travessar la serralada costero catalana i va poder arribar al mar. 

La sortida es fonamenta en el treball que s'estructura en tres parts: 1) la primera, tracta de l'Actualitat del geosistema de la conca de l'Ebre en general i més concretament del seu tram final, es tracte de situar al lector en quina situació es troben actualment els diferents geosistemes que intereactuen en el conjunt de la conca hidrogràfica de l'Ebre; 2) la segona part tracta de l'Actualisme dels diferents geosistemes que han quedat enregistrats en les unitats geològiques cartografiades, es descriuran, interpretarem i s'intentarà aportar una visió de conjunt, a diferents escales de les paleogeografies que han dominat en temps pretèrits; 3) la tercera, planteja el futur incert.

Organitza

20239181429_foto_ebre.jpg


Col·labora