12 NOV


Aigua i Societat: Transformant el Cicle Hidrològic

  • Observatori de l'Ebre (CSIC-URL)
  • 11:00h a 12:00h
  • 120

Tipus d'activitat: Taules rodones i conferències
Tipus de públic: Públic general
Orientat: Individual

Més informació
Observatori de l'Ebre (CSIC-URL)
Juan José Curto Subirats
977500511
jjcurto@obsebre.es

On es celebra
Observatori de l'Ebre
C/ Observatori, 3A, 43500, Roquetes

Ponents - Omar Cenobrio Cruz

Arreu del món, l'aigua presenta reptes importants. Els humans hi tenen un paper clau, ja que s'han modificat dràsticament els patrons naturals de l'aigua a través de diverses pràctiques de gestió, principalment: reg agrícola, construcció d'embassaments i ús d'aigües subterrànies. Aquestes accions han tingut un impacte tan gran que han marcat una nova era geològica anomenada Antropocè. En aquest context, el cicle de l’aigua ja no és impulsat exclusivament per processos naturals, sinó que també està influenciat per factors humans. Un exemple evident és la disminució del cabal dels rius i l'alteració dels patrons hidrològics degut a la construcció de preses. Aquests canvis notoris posen en relleu la creixent influència dels humans en els recursos d'aigua dolça i els serveis ecosistèmics, cosa que genera preocupació a causa del ritme accelerat en què es produeixen aquestes alteracions.

La integració de les activitats humanes als models hidrològics actuals és un tema crucial, i en constant evolució. Aquesta integració permet comprendre la interacció entre factors naturals i antropogènic i, alhora, prendre decisions informades i sostenibles sobre la gestió de l'aigua, i afrontar els desafiaments relacionats amb la seva disponibilitat i ús en un món en constant transformacióCol·labora