Participa a la campanya del Passaport Científic! Sóc menor de 14 anys

  Nom:   Cognom:   Correu electrònic:   Confirma el correu electrònic:   Telèfon / Mòbil:    Primer codi del passaport científic:    Segon codi del passaport científic:

 Com pare o tutor autoritzo el lliurament de les dades


 He llegit i accepto la nota legal

Nota legal

Informació sobre el tractament de dades personals

Les dades personals consignades en aquest formulari seran incorporades a un fitxer titularitat de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (en endavant FCRi), amb domicili al passeig Lluís Companys núm. 23, 08010 - Barcelona. Així mateix, en enviar les vostres dades, autoritzeu fefaentment l’FCRi a enviar-vos informació de les activitats o serveis que cregui que puguin ser del vostre interès, ja bé sigui per correu convencional com electrònic. La responsabilitat de la veracitat de les dades personals incloses en el formulari és del participant, exonerant l’FCRi de qualsevol tipus de responsabilitat sobre aquestes.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que podreu consultar les vostres dades personals o exercir el vostre dret de rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos per escrit i adjuntant còpia del vostre DNI a l’FCRi, a l'adreça postal abans indicada.Col·laboradors Passaport Científic